Saturday, August 14, 2010

Isang kuwadro ng papel mula sa aking kapatid

Ni Miguel Paolo Celestial

Isang kuwadro ng papel mula sa aking kapatid,
na ginagamit ng mga sekretarya sa opisina
bilang bilin at paalala: ito ang kanyang ginamit
upang muling magpaalam at mag-iwan ng mungkahi,
halik, isang piraso ng kaniyang sarili na sanay
na niyang ipamahagi sa nangangailangan:
pahina man ng kaalaman, puting tuwalyang
pamunas ng pawis, o panyong pamahid ng dumi
at luhang di nagtatagal sa pisngi.
Hinding hindi bilang puting watawat,
kundi bungisngis ng kapuspalad.