Thursday, December 30, 2010

Kay Lola Maring

Ni Miguel Paolo Celestial

Salin at rebisyon ng 'Scrabble' na nilapatan ng tugma at sukat


Naglilimayon sa lupalop ng hapon
ang 'yong gunita: sa kaluskos ng dahon,
ligaw na simoy; sa sigabo, ang bulong
ng pumapalos na sinag ng panahon.

Tangay ng hangi'y lagas na alaala:
pangala't pook, mukhang di mapagsiya.
Ang alikabok-larawa'y pasumala;
ang malikmata'y saglit kung sumagila.

Awit ng maya'y umaandap na liyab.
Nakaraan mo'y lumilipas na ulap,
pakpak ng tubig at bakas ng liwanag.
Limot mo'y lilim, hawlang langit ang lawak.


Inilathala sa Heights magazine, 2004

No comments: